Tag archieven: bijeenkomsten

Over hondenpoep en de eetbare tuin

Er zijn nogal wat buurtbewoners die zich zorgen maken dat er straks honden in de Weesperzijdetuin zullen lopen. De stoep van de Weesperzijde wordt namelijk het wandelpad dwars door de tuin. Hoe moet dat dan, zo vragen mensen zich af, als de honden in de plantenbakken plassen of zelfs poepen? Zijn de te telen planten dan nog wel door ons te eten?

Op een bijeenkomst van onze Tuingroep heeft Wies Teepe over dit onderwerp gesproken. Wies is van beroep biologe en gespecialiseerd in de wilde, eetbare natuur. Ook geeft ze als kok cursussen om gerechten te maken van planten uit de natuur. Als buurtgenoot steunt ze ons plan de Weesperzijdetuin te realiseren.

In de Weesperzijdetuin zullen honden lopen en poepen (foto Katarina Nötenberg)

In de Weesperzijdetuin zullen honden lopen en soms ook poepen (foto Katarina Nötenberg)

De voedselkringloop

In de natuur is het eten en gegeten worden, zo vertelt Wies. Daarbij hebben dieren en planten elkaar nodig. De meeste dieren eten planten of delen daarvan, zoals nootjes of bessen. Daarvan poepen ze de plantenzaadjes uit. Zo kunnen de zaadjes zich verspreiden, waarna er weer nieuwe plantjes opkomen. Om te groeien nemen deze plantjes de rest van de poep op, dit dient als mest. Dit proces waarbij plant en dier elkaar helpen te voeden heet de voedselkringloop.

Wij mensen zijn deze kringloop eigenlijk uit het oog verloren, zo stelt Wies. We vinden poepende en plassende dieren ‘goor’, terwijl het in feite een natuurlijke gang van zaken is. We beschouwen hondenpoep als overlast. Daarbij vergeten we dat veel producten die we in de supermarkt kopen ook in de openlucht geteeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het fruit aan de bomen of de kool op het veld. Ook hierop valt bijvoorbeeld vogelpoep. De gang van zaken in de Weesperzijdetuin zal dan ook niet afwijken van die in de landbouw, zegt Wies.

“Hondenpoep is onderdeel van de voedselkringloop. De situatie in onze tuin wijkt niet af van de teelt van het voedsel uit de supermarkt.”

Tot slot wijst ze erop dat ons maag-darmkanaal prima weerstand kan bieden tegen poeprestjes. Daarnaast zuiveren de zon en de regen de ondergeplaste of -gepoepte plantjes. Zeker als we de te telen planten uit onze tuin eerst wassen is er volgens de biologe dan ook geen enkel probleem deze op te eten.

Dieren zijn onmismaar voor de voortplanting van planten, en andersom (foto Ellen Kole)

Dieren zijn onmisbaar voor het voortbestaan van planten, en andersom (foto Ellen Kole)

We danken Wies nogmaals voor haar verhelderend betoog. Haar presentatie heeft tot de suggestie geleid of we in de Weesperzijdetuin een composthoop in moeten richten. Zo zouden ook wij kunnen bijdragen aan de voedselkringloop.