Externe samenwerking

De Weesperzijdetuin mag dan eilandjes groen langs de Amstel willen introduceren, het initiatief zelf is geen losstaand eilandje. Waar mogelijk werken we samen met externe partijen.

De Weesperzijdetuin wordt een van de vele buurttuinen die momenteel in Amsterdam-Oost opereren. We hebben dan ook de begeleiding en expertise ingeroepen van Stadsdeel Oost (in de loop van 2014 heet deze autoriteit de Bestuurscommissie Oost).

Medewerkers van het stadsdeel toetsen het draagvlak in de buurt, kijken of de bodem geschikt is voor eetbare planten, of er belangrijke kabels onder het terrein lopen, of de brandweer de woonboten nog zal kunnen bereiken, enzovoort. Wil je het stadsdeel benaderen over de Weesperzijdetuin, doe dat dan bij voorkeur via onze contactpersoon.

Verder hechten wij aan de betrokkenheid van de buurtregisseur. We willen voorkomen dat de tuin een hangplek wordt die tot overlast gaat leiden. De buurtregisseur steunt ons voorstel dat jongeren uit de buurt ons zullen ondersteunen met het toezicht op de tuin. 

Daarnaast vinden we het belangrijk op goede voet te staan met onze buren van roeivereniging De Hoop, basisschool De Pinksterbloem en natuurlijk de omwonenden. Buurtbewoners en ondernemers die rondlopen met vragen of bezwaren roepen we dan ook op niet te aarzelen en contact met ons op te nemen.

Dank verschuldigd

Graag willen we de organisaties bedanken die ons in de een of andere vorm ondersteuning bieden. Dat zijn, behalve Stadsdeel Oost, de Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeninging De Hoop, notariskantoor Warendorf en café Amstelstroom.

De Weesperzijdetuin komt mede tot stand dankzij landschapsontwerper Katarina Nöteberg, die de eerste ontwerpen heeft uitgewerkt. Beeldend kunstenaar en vormgever Marieke Ubbink verzorgt de lay-out en grafische vormgeving van de website.