Categoriearchief: OVER DE WEESPERZIJDETUIN

Vijf vragen over de Weesperzijdetuin

Wil je meer weten over de Weesperzijdetuin? Hierbij geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen. 

1.           Wat is de Weesperzijdetuin?

De Weesperzijdetuin is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners van de Amsterdamse Weesperzijdestrook, in de vorm van een tuin. De planten die er groeien zijn veelal eetbaar voor mensen, anders voor dieren (vlinders, bijen). Je vindt onze buurttuin langs de rivier De Amstel ter hoogte van basisschool De Pinksterbloem (de 4e Montessorischool). Buurtbewoners beplanten en beheren gezamenlijk de tuineilandjes waaruit de tuin bestaat. Deze actieve bewoners zijn hiervoor aangesloten bij de Vereniging Weesperzijdetuin.

De Weesperzijdetuin is een buurttuin met veelal eetbare planten (foto Ellen Kole)

De Weesperzijdetuin is een buurttuin met veelal eetbare planten (foto Ellen Kole)

2.           Een buurttuin, wat houdt dat in?

De Weesperzijdetuin maakt onderdeel uit van de openbare ruimte (stoep) in de buurt, dus iedereen – bewoner of bezoeker – kan door de tuin wandelen of op de bankjes zitten. En vooral: genieten van dit mooie stukje stadsnatuur. Het toekennen van stukjes grond en het zaaien, planten en oogsten (plukken) is echter voorbehouden aan de leden van de Vereniging Weesperzijdetuin. Wel zijn overige buurtbewoners en geïnteresseerden van harte welkom op evenementen die de vereniging organiseert in de tuin.

3.           Kan ik ook meedoen?

Als jij een tuinonderdeel beplanten wilt kun je je aanmelden als lid van de Vereniging Weesperzijdetuin. Stuur ons een email met je contactgegevens, dan laten we weten of er een stukje tuin vrij is waar je kunt beginnen, en met wie je zult samenwerken. In principe staat lidmaatschap open voor mensen uit de Weesperzijdestrook, tussen Ruyschstraat en Grensstraat, maar woon je er iets buiten dan valt daar over te praten. De contributie is voorlopig vastgesteld op 2,50 euro per maand (1,50 euro voor jeugdleden).

4.           Hoe steun ik de Weesperzijdetuin?

Als je niet wilt tuinieren maar toch onze tuin wilt steunen dan is dat mogelijk door Vriend van de Weesperzijdetuin te worden (stuur ons hiervoor een mailtje). Voor 10 euro per jaar (of meer) help je de vereniging het budget bij elkaar te krijgen om de tuin blijvend mooi te houden. Ook willen we er af en toe een evenement organiseren – waarvoor je als Vriend vanzelfsprekend wordt uitgenodigd. Daarnaast word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de tuin. Af en toe is steun in natura (waterverstrekking, hulp bij klussen) ook welkom; laat het ons weten als je iets voor ons kunt betekenen.

Het Spiraal-eiland heeft een klein vijvertje met visjes (foto Ellen Kole)

Het Spiraal-eiland heeft een klein vijvertje met visjes (foto Ellen Kole)

5.          Wat is het verschil tussen lidmaatschap en Vriendschap? 

Aan het lidmaatschap zijn rechten verbonden die niet gelden voor Vrienden van de Weesperzijdetuin. Zo worden alleen leden uitgenodigd op de Algemene Leden Vergadering van de vereniging, waar zij kunnen stemmen bij beslissingen die de tuin aangaan. Ook hebben alleen de leden recht op tuinieren. Daar staat tegenover dat leden ook verplichtingen hebben, zoals het betalen van contributie en het onderhouden van hun tuineilandjes. Ze ontvangen hiervoor het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, waarin ook de afspraken met de buurt vastgelegd zijn.

Mijn vraag staat hier niet bij, wat nu?

Blijf niet rondlopen met vragen maar stel ze ons. We helpen je graag. Hiervoor kun je ons algemene emailadres gebruiken.

Organisatie

Wat begonnen is als buurtinitiatief zal uitmonden in een vereniging. Ondertussen zijn al werkgroepen van start gegaan. Hieronder vind je de huidige stand van zaken.

De Weesperzijdetuin is begonnen als buurtinitiatief. Voor goedkeuring door Stadsdeel Oost is het de bedoeling dat we een officiële vereniging oprichten. Dan kan het stadsdeel het beheer over het stukje openbare ruimte officieel overdragen aan de vereniging. Op dit moment werken we aan de statuten (juridisch reglement) voor de vereniging.

Werkgroepen

Ter voorbereiding van het tuinontwerp is de belangrijkste werkgroep al van start gegaan: de Tuingroep. Deze bestaat uit de mensen die straks daadwerkelijk de spades in de grond gaan steken. In de toekomst zal de groep verantwoordelijk zijn voor de beplanting en het onderhoud van de tuin.

Bij de realisatie van de Weesperzijdetuin komt meer kijken dan alleen het tuinieren. Dus draaien er in deze beginfase ook andere, actieve bewoners mee in de Tuingroep. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat er een wandelpad komt te liggen dat ook voor rolstoelen en wandelwagens toegankelijk zal zijn. Of dat de buurtregisseur op de hoogte is van onze plannen.

Een tweede, reeds actieve werkgroep is de Websitegroep. Deze verzorgt de nieuwsvoorziening via de website.

Deelname

Lijkt het je als buurtbewoner leuk om mee te werken aan de Weesperzijdetuin? Dan ben je van harte welkom. Je kunt je als geïnteresseerde aanmelden of opgeven voor een actieve rol in de werkgroepen. Kijk op onze contactpagina hoe je je bij ons kunt aansluiten.

Het idee voor een tuin

Momenteel zijn tientallen mensen betrokken bij het initiatief van de Weesperzijdetuin, maar het begon allemaal met een persoon. Haar ideeën vormden het uitgangspunt, ook al is er ondertussen behoorlijk wat veranderd.

Woonbootbewoner Anna Lont bedacht dat de stoep voor haar boot beslist beter kon worden ingericht. Wat zou het leuk zijn om er een ontmoetingsplek van te maken, dacht ze. Een plek waar niet alleen voetgangers en joggers zouden passeren maar waar omwonenden en buurtbewoners graag zouden verblijven. Bijvoorbeeld aan picknicktafels.

De Weesperzijde stoep kan beslist beter (foto Katarina Nöteberg)

De Weesperzijde stoep kan beslist beter (foto Katarina Nöteberg)

Geïnspireerd door andere groene initiatieven kwam Anna met het idee van een eetbare tuin. Want wat is leuker dan de vruchten van je tuinwerk zelf op te kunnen eten? Tegelijkertijd leren we als stadsmensen meer over waar ons eten vandaan komt en over het belang van de natuur.

Om kosten te besparen had Anna het idee de nu aanwezige materialen (straatpaaltjes, tegels) te hergebruiken bij de inrichting van de tuin. Bijvoorbeeld om er een pergola of perkje met stapelstenen van te maken.

Katarina Nöteberg

Anna nam landschapsarchitecte Katarina Nöteberg in de hand om een eerste idee uit te werken. De twee gebruikten de rivier de Amstel als inspiratiebron voor het ontwerp van de Weesperzijdetuin. De beweging van het water bijvoorbeeld, kan weerspiegeld worden in een golvende haag. ‘Eilandjes’ met planten vormen de perken waar getuinierd kan worden. Ook dachten ze aan een fontein dat ‘het blauwe (nachthemel)licht’ van de Amstel zou weergeven.

Artist impression beplant gebied (Katarina Nöteberg)

Artist impression beplant gebied (Katarina Nöteberg)

Tijdens de eerste bewonersbijeenkomst presenteerden Anna en Katharina, in gezelschap van medewerkers van Stadsdeel Oost, hun eerste ideeën. Sindsdien zijn de plannen onderwerp van discussie onder de tientallen geïnteresseerde buurtbewoners. Ook zij dragen ideeën aan en werken stukjes uit.

Het is dan ook de vraag of het hierboven beschreven, oorspronkelijke idee gerealiseerd wordt of dat de Weesperzijdetuin er uiteindelijk anders uit gaat zien. Of het wel een eetbare tuin wordt, bijvoorbeeld. Op onze site lees je meer over de ideevorming.

Externe samenwerking

De Weesperzijdetuin mag dan eilandjes groen langs de Amstel willen introduceren, het initiatief zelf is geen losstaand eilandje. Waar mogelijk werken we samen met externe partijen.

De Weesperzijdetuin wordt een van de vele buurttuinen die momenteel in Amsterdam-Oost opereren. We hebben dan ook de begeleiding en expertise ingeroepen van Stadsdeel Oost (in de loop van 2014 heet deze autoriteit de Bestuurscommissie Oost).

Medewerkers van het stadsdeel toetsen het draagvlak in de buurt, kijken of de bodem geschikt is voor eetbare planten, of er belangrijke kabels onder het terrein lopen, of de brandweer de woonboten nog zal kunnen bereiken, enzovoort. Wil je het stadsdeel benaderen over de Weesperzijdetuin, doe dat dan bij voorkeur via onze contactpersoon.

Verder hechten wij aan de betrokkenheid van de buurtregisseur. We willen voorkomen dat de tuin een hangplek wordt die tot overlast gaat leiden. De buurtregisseur steunt ons voorstel dat jongeren uit de buurt ons zullen ondersteunen met het toezicht op de tuin. 

Daarnaast vinden we het belangrijk op goede voet te staan met onze buren van roeivereniging De Hoop, basisschool De Pinksterbloem en natuurlijk de omwonenden. Buurtbewoners en ondernemers die rondlopen met vragen of bezwaren roepen we dan ook op niet te aarzelen en contact met ons op te nemen.

Dank verschuldigd

Graag willen we de organisaties bedanken die ons in de een of andere vorm ondersteuning bieden. Dat zijn, behalve Stadsdeel Oost, de Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeninging De Hoop, notariskantoor Warendorf en café Amstelstroom.

De Weesperzijdetuin komt mede tot stand dankzij landschapsontwerper Katarina Nöteberg, die de eerste ontwerpen heeft uitgewerkt. Beeldend kunstenaar en vormgever Marieke Ubbink verzorgt de lay-out en grafische vormgeving van de website.